RU  UA  EN  TR  PL

Wybieramy ekologię

ekologięSocjologowie uważają, że stanem ekologii przejmuje się 60 % Ukraińców. Jednak ciężko jest wyobrazić sobie człowieka, który nie chciał by żyć w czystości, oddychać czystym powietrzem, używać produkty spożywcze, wodę o wysokiej jakości.

To wszystko wyznacza jakość życia każdego człowieka. Jakikolwiek, nawet najbardziej efektowny model ekonomiczny, który nie bierze pod uwagę wymogi ekologiczne skutkuje tym, że Ukraińcy będą wydawać swoje pieniądze na leki.

Dzisiaj mamy ostrą potrzebę wziąć odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego dla każdego obywatela kraju w taki sposób, jak się to odbywa w wielu krajach Europejskich. Nie tylko przejąć się szkodą, jaką nanoszą ludzie przyrodzie. Dużo zastanawialiśmy, długo rozważaliśmy tę sytuację lecz dalej agitowania sprawa nie idzie. Doszliśmy do ostrej potrzeby zmienić to.

Wydawało by się, co możemy zbobić osobno? Możemy, i nie mało! Swoimi codziennymi działaniami możemy wyrażać swoją pozycję spoleczną. Niech do Państwa kryteriów przy wybieraniu tej lub innej produkcji dodaje się myśl ekologiczna oprócz ceny, potężności, piękna, wydajności itp.

plastikBędzie to wyrażeniem Państwa pozycji, wyrazem Państwa chęci żyć w czystości oraz harmonii z przyrodą. Będzie to obrazować Państwa wymogi do producentów w kluczu wyrabiania produktów, które nie szkodzą przyrodzie.

Na wszystkich szczeblach rozwoju osobistego człowiek był ciasno powiązany z otaczającym światem. Lecz od tej pory pojawiło się wysoko zindustrializowane społeczeństwo, niebezpieczne wtrącenie człowieka w przyrodę stało się bardziej intensywne i temu obecnie zagraża stać się globalnym niebezpieczeństwem dla człowieczeństwa. Każdy z nas jednak wniesie coś do rozwoju lub do zaniepadu Ziemi. Życzę Państwu zrobić poprawny wybór.

EkologiaOchrona środowiska ma znaczenie globalne. Koniecznym jest ograniczenie zanieczyszczenia masowego i zatrucia środowiska. Ziemia jest naszym domem, a naszym celem jest uczynienie go bardziej pięknym, zachowanie dla siebie i dla przyszłych pokoleń.